کمیسیون مجازات کانزاس (KSSC)

اطلاعات مهم

Beacon Health Options ، Inc از اول اکتبر 2018 ، برای ارائه خدمات اداری برای برنامه درمان سو substance مصرف مواد در سراسر کشور KSSC (SB123) ، یک قرارداد 5 ساله اعطا شده است. ما از اجرای این برنامه هیجان زده هستیم. سیستم جدید کاغذبازی ها و فرایندهای غیرضروری را برای ارائه دهندگان خدمات درمانی و همچنین ضابطان اصلاحات جامعه و خدمات دادگاه کاهش می دهد. خدمات جدید شامل موارد زیر خواهد بود:
  1. درخواست های مجوز
  2. صورتحساب / فاکتور برای خدمات ارائه شده
  3. بازبینی مجوز مجرم و داده های ادعا
لطفا سوالات را از طریق ایمیل ارسال کنید SB123@BeaconHealthOptions.com.

تشکیل می دهد

آموزشها