Կանզասի դատապարտման հանձնաժողով (KSSC)

Կարեւոր տեղեկություններ

Beacon Health Options, Inc- ին շնորհվել է հնգամյա պայմանագիր, որը սկսվում է 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից ՝ KSSC- ի ամբողջ տարածքում թմրամիջոցների չարաշահման բուժման (SB123) ծրագրի վարչական ծառայություններ տրամադրելու համար: Մենք ուրախ ենք իրականացնել այս ծրագիրը: Նոր համակարգը կնվազեցնի անհարկի փաստաթղթաշրջանառությունն ու գործընթացները բուժաշխատողների, ինչպես նաև համայնքային արդարադատությունների և դատական ծառայությունների աշխատակիցների համար: Նոր ծառայությունները կներառեն.
  1. Լիազորման հարցումներ
  2. Առաքված ծառայությունների դիմաց գանձում / հաշիվ-ապրանքագրեր
  3. Հանցագործի թույլտվության և հայցերի տվյալների վերանայում
Հարցերը ուղարկեք էլ SB123@BeaconHealthOptions.com.

Ձևաթղթեր

Դասընթացներ