Zasady i Warunki

Beacon Health Options, Inc. („witryna Beacon Health Options”), w tym wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi dostępne w witrynie lub oferowane w ramach lub w połączeniu z witryną Beacon Health Options Tobie, użytkownikowi, uwarunkowane akceptacją wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj. Dalsze korzystanie z witryny Beacon Health Options oznacza zgodę na wszystkie niniejsze Warunki i wszelkie zmiany Warunków wprowadzone przez Beacon Health Options. Beacon Health Options może od czasu do czasu zmieniać niniejsze Warunki, aktualizując ten wpis, przy czym nowe warunki wchodzą w życie w dniu opublikowania. Powinieneś zapoznać się z niniejszymi Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz z witryny Beacon Health Options, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI OKREŚLONE TUTAJ, PROSZĘ NIE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Brak porad dotyczących zdrowia behawioralnego Informacje i treści zawarte w witrynie Beacon Health Options, w tym między innymi materiały dotyczące profilaktyki i edukacji oraz wytyczne kliniczne, mają charakter ogólny i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Treści udostępniane na stronie Beacon Health Options nie powinny być traktowane jako porady medyczne, psychiatryczne, psychologiczne lub behawioralne dotyczące opieki zdrowotnej. Zawsze zasięgnij porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące stanu zdrowia lub zachowania. Żadne informacje zawarte w witrynie Beacon Health Options nie są przeznaczone do celów diagnostyki medycznej lub leczenia ani jako substytut konsultacji z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie lekceważ porad medycznych lub behawioralnych dotyczących opieki zdrowotnej ani nie zwlekaj z ich zasięgnięciem z powodu czegoś, co przeczytałeś na stronie Beacon Health Options.

Beacon Health Options nie zaleca ani nie popiera żadnych konkretnych testów, produktów ani procedur, o których można wspomnieć w witrynie Beacon Health Options. Wszelkie opinie wyrażone na stronie internetowej są opiniami poszczególnych autorów, a nie opiniami Beacon Health Options.

Podczas gdy Beacon Health Options często aktualizuje swoją zawartość, informacje medyczne szybko się zmieniają. Dlatego niektóre informacje mogą być nieaktualne.

Użytek osobisty i niekomercyjny Witryna Beacon Health Options jest przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jako warunek dalszego korzystania z witryny Beacon Health Options, gwarantujesz firmie Beacon Health Options, że nie będziesz korzystać z witryny Beacon Health Options w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki.

Brak gwarancji KORZYSTAJ Z MIEJSCA OPCJI ZDROWIA BEACON NA WŁASNE RYZYKO. STRONA OPCJI ZDROWIA BEACON JEST DOSTARCZANA „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZANIA PRAW. BEACON HEALTH OPTIONS NIE DAJE GWARANCJI, ŻE ZAWARTOŚĆ ZAWARTA NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPEŁNIA RZĄDOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE LEKÓW NA RECEPTĘ.

Ani Beacon Health Options, ani jego pracownicy, agenci, zewnętrzni dostawcy informacji, handlowcy, licencjodawcy itp. Nie gwarantują, że witryna Beacon Health Options lub jej działanie będzie dokładne, niezawodne, nieprzerwane lub wolne od błędów. Chociaż Beacon Health Options wdrożyło środki w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam udostępniasz, Beacon Health Options nie gwarantuje, że witryna Beacon Health Options jest odporna na wszelkie formy ataków ze strony osób trzecich, które chcą penetrować nasze bezpieczeństwo i środki ochrony prywatności. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, tworzenia kopii zapasowych danych i ochrony przed złośliwym lub niszczącym oprogramowaniem komputerowym we własnych systemach komputerowych. Jeśli korzystanie z witryny Beacon Health Options wiąże się z koniecznością serwisowania lub wymiany mienia, materiałów, wyposażenia lub danych, Beacon Health Options nie ponosi odpowiedzialności za te koszty.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z witryną Beacon Health Options informacje będą przesyłane za pośrednictwem lokalnej wymiany, wymiany i internetowych sieci szkieletowych oraz przez routery, przełączniki i inne urządzenia będące własnością, utrzymywane i obsługiwane przez zewnętrzną wymianę lokalną i dalekobieżne. przewoźnicy, narzędzia, dostawcy usług internetowych i inni, z których wszyscy są poza kontrolą i jurysdykcją Beacon Health Options. W związku z tym Beacon Health Options nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, awarię, przerwę, przechwycenie lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z witryny Beacon Health Options.

Żaden agent ani przedstawiciel nie jest upoważniony do tworzenia jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej witryny Beacon Health Options w imieniu Beacon Health Options. Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania w dowolnym momencie dowolnego aspektu lub funkcji witryny internetowej.

Wyłączenie odpowiedzialności W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM NIEBEZPIECZEŃSTWA, OPCJE ZDROWIA BEACON NIE BĘDĄ ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, WYTWARZANIE, PRZECHOWYWANIE LUB ROZPORZĄDZANIE OPCJI ZDROWIA BEACON ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE I WYJĄTKOWE OGRANICZENIA , PROBLEMY ZDROWOTNE, UTRACONE ZYSKI I SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRACONYCH DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM BEACON OPCJE ZDROWOTNE, OPÓŹNIENIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z MIEJSCA OPCJI ZDROWIA BEACON, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY LUB USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM BEACON HEALTH OPTIONS, CZY TAKIE SZKODY SĄ OPARTE NA UMOWIE, TORTACH, ŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI WSKAZANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ponieważ niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Odszkodowanie Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć Beacon Health Options, jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, zobowiązaniami i rozliczeniami, w tym bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikające z korzystania przez użytkownika z witryny Beacon Health Options lub jakichkolwiek treści, produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem witryny Beacon Health Options w sposób, który narusza lub przypuszczalnie narusza niniejsze Warunki. Beacon Health Options niezwłocznie powiadomi Cię o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach i będzie w rozsądny sposób współpracować z Tobą na Twój koszt w obronie takich roszczeń, pozwów lub postępowań.

Polecany link Witryna Beacon Health Options może zawierać hiperłącza do witryn sieci Web oferowanych przez strony inne niż Beacon Health Options. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody. Beacon Health Options nie kontroluje takich innych witryn internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, a umieszczenie przez Beacon Health Options hiperłączy do takich witryn internetowych nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów znajdujących się na takich witrynach internetowych ani żadnego związku z ich operatorami. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie do witryny Beacon Health Options i należy zapoznać się z warunkami każdej witryny, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem hiperłącza z tej witryny.

O ile warunki niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, użytkownik ma niniejszym licencję na tworzenie hiperłączy do treści witryny Beacon Health Options, pod warunkiem, że hiperłącze dokładnie opisuje zawartość w takiej postaci, w jakiej pojawia się na stronie. Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do ogólnego odwołania tej licencji lub prawa do korzystania z określonych linków w dowolnym momencie i może przerwać dowolne hiperłącze według własnego uznania. W żadnym wypadku nie wolno „oprawiać” witryny Beacon Health Options lub jakiejkolwiek jej zawartości ani kopiować części tej witryny na serwer, z wyjątkiem przypadkowego buforowania stron przez dostawcę usług internetowych. Każda strona w witrynie Beacon Health Options musi być wyświetlana w całości (w tym wszystkie znaki towarowe, branding, reklamy i materiały promocyjne), bez żadnej towarzyszącej ramki, obramowania, marginesu, projektu, marki, znaku towarowego, reklam lub materiałów promocyjnych, które nie były pierwotnie wyświetlane w strona w serwisie.

Prawo autorskie Z wyjątkiem materiałów należących do domeny publicznej na mocy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych, wszystkie materiały zawarte w witrynie Beacon Health Options (w tym całe oprogramowanie, kod HTML, aplety Java, kontrolki Active X i inny kod) są chronione przez amerykańskie i zagraniczne prawa autorskie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, nie możesz kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, licencjonować, modyfikować, przepisywać, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać jakichkolwiek materiałów zawartych w Beacon Health Witryna Opcje bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Żaden z materiałów zawartych w witrynie Beacon Health Options nie może być poddawany inżynierii wstecznej, dezasemblowany, dekompilowany, przepisywany, przechowywany w systemie wyszukiwania, tłumaczony na jakikolwiek język lub język komputerowy, retransmitowany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotoreprodukcja, nagrywanie lub w inny sposób), odsprzedawane lub redystrybuowane bez uprzedniej pisemnej zgody Beacon Health Options. Możesz jednak wykonać pojedyncze kopie materiałów wyświetlanych w witrynie Beacon Health Options wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem, że wszelkie kopie zawierają prawa autorskie i inne uwagi wyświetlane wraz z materiałami w witrynie Beacon Health Options. Zabrania się rozpowszechniania takich kopii innym osobom, za opłatą lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Beacon Health Options lub właściciela praw autorskich do skopiowanych materiałów. Prośby o powielanie materiałów w witrynie Beacon Health Options w celu dystrybucji lub w innych celach należy kierować do radcy prawnego w Beacon Health Options. Naruszenie tego postanowienia grozi surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi.

Cała zawartość witryny sieci Web Beacon Health Options jest chroniona prawami autorskimi Copyright © 2000-2001 Value Options®, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe Beacon Health Options i Beacon Health Options.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Beacon Health Options i są chronione przez stanowe i federalne przepisy dotyczące znaków towarowych. Inne znaki towarowe pojawiają się w witrynie Beacon Health Options za zgodą ich odpowiednich właścicieli. Nieautoryzowane użycie znaków towarowych pojawiających się w witrynie Beacon Health Options może stanowić naruszenie znaku towarowego, które może skutkować poważnymi karami cywilnymi.

Wygaśnięcie przywilejów Beacon Health Options zastrzega sobie prawo do odebrania Twojego przywileju korzystania z całości lub części witryny Beacon Health Options, jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków. Jeśli Beacon Health Options otrzyma powiadomienie lub w inny sposób odkryje, że opublikowałeś materiał, który narusza prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego innej strony lub narusza prawa innej strony do prywatności lub reklamy, Beacon Health Options może zablokować dostęp do witryny Beacon Health Options, w tym wszystkich twoich przywileje lub konta, które możesz założyć w związku z witryną Beacon Health Options.

Jurysdykcja Witryna Beacon Health Options jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Beacon Health Options z jej głównego biura w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Beacon Health Options nie gwarantuje, że materiały w witrynie Beacon Health Options są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które decydują się na dostęp do witryny Beacon Health Options z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli iw zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Witryna Beacon Health Options nie ma na celu poddawania Beacon Health Options prawom ani jurysdykcji żadnego stanu, kraju lub terytorium innego niż Commonwealth of Virginia i Stany Zjednoczone Ameryki.

Przetrwanie Postanowienia niniejszych Warunków, zatytułowane „Brak gwarancji”, „Wyłączenie odpowiedzialności”, „Odszkodowanie”, „Jurysdykcja” i „Postanowienia ogólne” zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Postanowienia ogólne Z wyjątkiem przypadków określonych w konkretnej „Informacji prawnej” na stronie internetowej, niniejsze Warunki, wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności Beacon Health Options, stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a Beacon Health Options w odniesieniu do korzystania z Beacon Health Options witryna, zastępując wszystkie wcześniejsze lub współczesne komunikaty i / lub propozycje. Niniejsze Warunki są również rozłączne, aw przypadku stwierdzenia nieważności lub niewykonalności któregokolwiek postanowienia, taka nieważność lub niewykonalność nie wpłynie w żaden sposób na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Drukowana wersja niniejszych Warunków jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na lub odnoszącym się do korzystania z witryny Beacon Health Options w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i utrzymane w drukowanych Formularz.

Powiadomienia Beacon Health Options może przekazać Ci powiadomienie zgodnie z niniejszymi Warunkami za pośrednictwem poczty elektronicznej, ogólnego zawiadomienia opublikowanego na stronie Beacon Health Options lub pisemnego komunikatu dostarczonego pocztą pierwszej klasy w USA na Twój adres zarejestrowany w Beacon Health Options ' informacje o koncie. Możesz powiadomić Beacon Health Options w dowolnym momencie pocztą elektroniczną do Beacon Health Options lub listem dostarczonym pocztą pierwszej klasy przygotowaną pocztą amerykańską lub kurierem nocnym na następujący adres:

Opcje zdrowotne Beacon 12369 Sunrise Valley Drive Suite C Reston, VA 20190

Poprawiono: lipiec 2012